OnSpot

Onspot-systemet er i utgangspunktet et enkelt og svært pålitelig system. Det er et hjul påmontert flere kjettinger som senkes og holdes mot drivhjulene. Når kjettinghjulet roterer, kastes kjettingene under drivhjulene for å øke veigrepet.

Onspot koples bare inn når det er nødvendig – inntil 50 km/t uten at det er nødvendig å stanse kjøretøyet. Det fungerer enten du akselererer, bremser eller mister veigrepet. Når det er innkoplet, oppnår man veigrep både forover og ved rygging.

Onspot koples enkelt inn og ut ved å trykke på en knapp på dashbordet. Det er en problemfri og alltid tilstedeværende løsning for å unngå forsinkelser på grunn av glatte veier.