Fogmaker

Fogmaker er et helautomatisk brannslukkesystem basert på slukking med vanntåke som er satt under høyt trykk. I prosessen så omdannes 1 liter vann til hele 1700 liter med vanndamp.

Systemet er meget effektiv og medfører et temperaturfall på hele 734 grader C i løpet av 10 sekunder!

Metoden er miljøvennlig og ved bruk at vanntåke så har det vist seg at behovet for rensing av motorrom etter branntilløp er minimalt. Metoden er uskadelig for mennesker, maskiner og for miljøet.

Kolvackumulatorn (1) fylld med släckvätska och nitrogen och trycksatt till 100-105 bar är ansluten till ett distributionssystem bestående av: distributionsslang(ar), rör och Fogmakers patenterade dysor för högtrycksvattendimma (2). Detektorflaskan (3) fylld med detektorvätska och nitrogen, trycksatt till 24 bar är ansluten till en polymerdetektorslang (4). Kolvackumulatorn och detektorflaskan är sammankopplade via en patenterad utlösningsventil (5) som håller kolvackumulator stängd om trycket i detekteringssystemet är normalt. Om en brand utbryter – så brister detektorslangen (6), trycket faller i detektionssystemet och ventilen på kolvackumulatorn öppnas. Då systemet loser ut, varnar tryckvakten föraren genom larmsystemet (7). Släckvätskan pressas ut genom distributionssystemets dysor och en högtrycksvattendimma sprids i hela den skyddade volymen (8). Absorberar värme: 1 liter högtrycksvattendimma omvandlas till 1700 liter vattenånga genom att konsumera 540 000 kilokalorier. Fogmakers högtrycksvattendimma består av så små droppar att 8000 av dem krävs för att fylla en normalstor vattendroppe.