Verkstedstjenester

 Alkolåsverksted.

Ferdsskriververksted. 

Godkjent påbyggerverksted.

Salg av div. busser

Salg av minibuss.

Salg av midibuss.

Salg av bruktbuss.

Salg av personbiler

(8+1 seter).

Våre tjenester

Delesalg, minibuss.

Foliering av kjøretøy.

Multimedia til kjøretøy.

Ekstra lys og montering.

Salg og service av vinduer.

Stylingutstyr til minibusser.

Sikkerhetsløsninger til busser. 

Ac-service. Rep. og etterfylling.

Salg av rullestolutstyr og -heiser.

Diverse opptrekk og salg av tepper.

metall bakgrunn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
buss stoler man caliste Ilesbus